استخدام پرستاركودك در ماهشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/08
توضیحات آگهی

ساعت کار: ٠٧:٠٠ الى ١٥:٠٠
محل کار : ناحیه صنعتى
سن كودك : ٦ ماه


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/08
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ساعت کار: ٠٧:٠٠ الى ١٥:٠٠ محل کار : ناحیه صنعتى سن كودك : ٦ ماه

Rating: 5 4 out of 5 based on 153 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه