استخدام در پخش مواد غذایی خشنود در کرمان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/05
توضیحات آگهی

استخدام پخش مواد غذایی خشنود : جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است. منشی خانم با روابط عمومی بسیار بالا حقوق ثابت + بیمه ، کارپرداز (حقوق ثابت +بیمه) ، راننده (حقوق ثابت +بیمه).


تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/05
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام پخش مواد غذایی خشنود : جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است. منشی خانم با روابط عمومی بسیار بالا حقوق ثابت + بیمه ، کارپرداز (حقوق ثابت +بیمه) ، راننده (حقوق ثابت +بیمه).

Rating: 5 4 out of 5 based on 38 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با استخدام کارپرداز نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه