استخدام ویزیتور حضوری در صنایع غذایی پاک فارس در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/15
توضیحات آگهی

استخدام در مجتمع صنایع غذایی و فرآورده های پروتئینی و آماده مصرف پاک فارس (سفیر)
سرپرست فروش مویرگی تهران ، ترجیحأ دارای تیم فروش
ویزیتور حضوری مویرگی تهران


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام در مجتمع صنایع غذایی و فرآورده های پروتئینی و آماده مصرف پاک فارس (سفیر) سرپرست فروش مویرگی تهران ، ترجیحأ دارای تیم فروش ویزیتور حضوری مویرگی تهران

Rating: 5 4 out of 5 based on 69 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با سرپرست فروش نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه