استخدام در هفته نامه سراسری در حال انتشار و معتبر در اردبیل

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/26
توضیحات آگهی

استخدام در هفته نامه سراسری در حال انتشار و معتبر نمایندگی واگذار می کند اولویت با:

افراد دارای سابقه نمایندگی جراید، کانون های تبلیغاتی، افرادی که دارای شغل اول مرتبط با رسانه و واحدهای آموزشی باشند.
متقاضیان نام و شهرت شهر فعالیت سن سابقه و تحصیلات را به شماره داده شده از طریق تلگرام ارسال نمایند. فقط تلگرام فعال است.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/26
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام در هفته نامه سراسری در حال انتشار و معتبر نمایندگی واگذار می کند اولویت با: افراد دارای سابقه نمایندگی جراید، کانون های تبلیغاتی، افرادی که دارای شغل اول مرتبط با رسانه و واحدهای آموزشی باشند. متقاضیان نام و شهرت شهر فعالیت سن سابقه و تحصیلات را به شماره داده شده از طریق تلگرام ارسال […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 97 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های اردبیل نمایش همه