استخدام همکار خانم مسلط به کار با کامپیوتر و نصب برنامه های کامپیوتری در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

به یک نفر همکار خانم مسلط به کار با کامپیوتر و نصب برنامه های کامپیوتری نیازمندیم.
دفتر کار : شاهپور. محیط کار امن و مطمئن است. رفت و آمد با خود شخص می باشد.
تلفنی جوابگو هستم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر همکار خانم مسلط به کار با کامپیوتر و نصب برنامه های کامپیوتری نیازمندیم. دفتر کار : شاهپور. محیط کار امن و مطمئن است. رفت و آمد با خود شخص می باشد. تلفنی جوابگو هستم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 202 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خدمات کامپیوتری نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه