استخدام همکار خانم جهت کار دردفتر بیمه پارس در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/17
توضیحات آگهی

استخدام همکار خانم جهت کار دردفتر بیمه پارسیان بصورت یک شیفت
ترجیحآ آشنا به امور بیمه


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام همکار خانم جهت کار دردفتر بیمه پارسیان بصورت یک شیفت ترجیحآ آشنا به امور بیمه

Rating: 5 4 out of 5 based on 176 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه