استخدام همکارخانم در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/01/22
توضیحات آگهی

ترجیحادانشجو و خوش سیماو اداری باروابط عمومی بالا.


تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/01/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ترجیحادانشجو و خوش سیماو اداری باروابط عمومی بالا.

Rating: 5 4 out of 5 based on 68 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه