استخدام همکارخانم باروابط عمومی بالا جهت کاردرآتلیه در کرمانشاه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

سلام آتلیه مادتصویرشعبه دو
جهت ارایه خدمات بهتر نیازمندتعدادی خانم همکار
باروابط عمومی بالا جهت کاردرآتلیه میباشد لطفا برای توضیحات حضوری تشریف بیاورید تلفنی پاسخ گو نمیباشم….کارمندان ایستگاه پنج


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

سلام آتلیه مادتصویرشعبه دو جهت ارایه خدمات بهتر نیازمندتعدادی خانم همکار باروابط عمومی بالا جهت کاردرآتلیه میباشد لطفا برای توضیحات حضوری تشریف بیاورید تلفنی پاسخ گو نمیباشم….کارمندان ایستگاه پنج

Rating: 5 4 out of 5 based on 266 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با گرافیست نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه