استخدام همکارخانم آشنابه کامپیوتردر دفترپیشخوان در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

محل: قم، دورشهر

به یک همکارخانم ترجیحأساکن دورشهرواطراف آن جهت کار دردفترپیشخوان نیازمندیم.
محیط کاری سالم ومطمئن
ساعت کاری: ۸صبح تا۱۴:۳۰
حقوق ماهیانه: ۳۰۰هزارتومان
مصاحبه حضوری انجام خواهدشد.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل: قم، دورشهر به یک همکارخانم ترجیحأساکن دورشهرواطراف آن جهت کار دردفترپیشخوان نیازمندیم. محیط کاری سالم ومطمئن ساعت کاری: ۸صبح تا۱۴:۳۰ حقوق ماهیانه: ۳۰۰هزارتومان مصاحبه حضوری انجام خواهدشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 127 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه