استخدام هتل جواد الائمه در قسمت پذیرش در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/07
توضیحات آگهی

هتل جواد الائمه به تعدادی نیرو جهت قسمت پذیرش و خدمات در قم نیازمند است.
مراتجعه حضوری: خیابان اراک، روبه روی پل آهنچی، کوچه حرم نما، فرعی چهارم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

هتل جواد الائمه به تعدادی نیرو جهت قسمت پذیرش و خدمات در قم نیازمند است. مراتجعه حضوری: خیابان اراک، روبه روی پل آهنچی، کوچه حرم نما، فرعی چهارم

Rating: 5 4 out of 5 based on 129 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر خدماتی نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه