استخدام نیرو جهت کار در رستوران در آبادان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/30
توضیحات آگهی

به تعدادي متقاضي خانم و اقا جهت كار در رستوران نيازمنديم.
سرآشپز، کمک آشپز، سالن دار، تعدادی نیروی خدماتي جهت كار در سفره خانه و آماده کردن قلیان
جهت آگهي فقط به تماس تلفني پاسخ داده ميشود.ساعت پاسخگويى ٩صبح تا٩ شب ميباشد.
حقوق مطابق شرايط قانون كار ميباشد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعدادي متقاضي خانم و اقا جهت كار در رستوران نيازمنديم. سرآشپز، کمک آشپز، سالن دار، تعدادی نیروی خدماتي جهت كار در سفره خانه و آماده کردن قلیان جهت آگهي فقط به تماس تلفني پاسخ داده ميشود.ساعت پاسخگويى ٩صبح تا٩ شب ميباشد. حقوق مطابق شرايط قانون كار ميباشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 506 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه