استخدام نیروی ساده جهت کار در بستنی فروشی در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/20
توضیحات آگهی

به تعداد نیروی ساده و نیمه ماهر جهت کار در بستنی فروشی ایمان نیازمندیم.
ساعات کار:۱۰صبح الی ۱۰شب میباشد.
پایه حقوق۹۰۰هزار تومان میباشددرصورت نیمه ماهر شدن در کار حقوق تغییر مینماید.
جهت تأییدو شروع کاربایدحضورأاقدام فرمایید.
ادرس:خیابان اتشگاه مقابل منارجنبان ابمیوه بستنی سرای ایمان شعبه۲حاج کریم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعداد نیروی ساده و نیمه ماهر جهت کار در بستنی فروشی ایمان نیازمندیم. ساعات کار:۱۰صبح الی ۱۰شب میباشد. پایه حقوق۹۰۰هزار تومان میباشددرصورت نیمه ماهر شدن در کار حقوق تغییر مینماید. جهت تأییدو شروع کاربایدحضورأاقدام فرمایید. ادرس:خیابان اتشگاه مقابل منارجنبان ابمیوه بستنی سرای ایمان شعبه۲حاج کریم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 162 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه