استخدام نیروی خدماتی در موسسه بازباران در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/15
توضیحات آگهی

موسسه بازباران به یک نیروی خدماتی جهت کار در محیط فرهنگی نیازمندیم
آدرس: خیابان سنگی. ابتدای کوچه گلخونه


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

موسسه بازباران به یک نیروی خدماتی جهت کار در محیط فرهنگی نیازمندیم آدرس: خیابان سنگی. ابتدای کوچه گلخونه

Rating: 5 4 out of 5 based on 162 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر خدماتی نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه