استخدام نیروی خدماتی جهت رستوران در یزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات آگهی

به ٢ نفر نیروی میزبان و ١ نفر نیرو ظرفشور نیازمندیم(مرد)


تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به ٢ نفر نیروی میزبان و ١ نفر نیرو ظرفشور نیازمندیم(مرد)

Rating: 5 4 out of 5 based on 33 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر خدماتی نمایش همه
استخدام‌ های یزد نمایش همه