استخدام نیروی خدماتی جهت درمانگاه مطهری در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/18
توضیحات آگهی

به یک نفر نیروی خدماتی جهت درمانگاه مطهری نیازمندیم.
جنب پمپ بنزین لشکر


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر نیروی خدماتی جهت درمانگاه مطهری نیازمندیم. جنب پمپ بنزین لشکر

Rating: 5 4 out of 5 based on 121 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر خدماتی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه