استخدام نیروی خانم و آقا در کارگاه سبزی در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/17
توضیحات آگهی

محل: اصفهان، دروازه تهران (میدان جمهوری)

نیازمند نیروی خانم و آقا در کارگاه سبزی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل: اصفهان، دروازه تهران (میدان جمهوری) نیازمند نیروی خانم و آقا در کارگاه سبزی

Rating: 5 4 out of 5 based on 166 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه