استخدام نیروی خانم و آقا در شرکت اینترنتی در بندرعباس

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
توضیحات آگهی

استخدام ۲ خانم و ۶ آقا.برای انجام امور اینترنتی و کار در شرکت اینترنتی.شرایط ظاهری آراسته و فن بیان بالا و آشنا با امور اینترنتی.با تمامی مدارک مرتبط. برای مصاحبه با شماره ما تماس بگیرید.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام ۲ خانم و ۶ آقا.برای انجام امور اینترنتی و کار در شرکت اینترنتی.شرایط ظاهری آراسته و فن بیان بالا و آشنا با امور اینترنتی.با تمامی مدارک مرتبط. برای مصاحبه با شماره ما تماس بگیرید.

Rating: 5 4 out of 5 based on 153 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه