استخدام نیروی خانم برای قنادی در بندرعباس

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/11
توضیحات آگهی

صندوق دار ۲ نفر و فروشنده خانم ۳ نفر _ ۲ شیفت،
کارگر ساده خانم ۴ نفر _ تک شیفت،
بندر عباس _ کمربندی _ شیر اول _ جنب بانک ملی شعبه کمربندی.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

صندوق دار ۲ نفر و فروشنده خانم ۳ نفر _ ۲ شیفت، کارگر ساده خانم ۴ نفر _ تک شیفت، بندر عباس _ کمربندی _ شیر اول _ جنب بانک ملی شعبه کمربندی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 76 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه