استخدام نیروی خانم جهت امور پیتزا در کرمان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات آگهی

استخدام نیروی خانم جهت امور پیتزا
با حقوق عالی
آدرس پارک مطهری.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام نیروی خانم جهت امور پیتزا با حقوق عالی آدرس پارک مطهری.

Rating: 5 4 out of 5 based on 69 ratings.
دیدگاه کاربران