استخدام نیروی اداری در ایران خودروی امیری در یزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

ایران خودروی امیری
در نظر داردافرادی را به همکاری دعوت نماید
۱کمک حسابدار(خانم)
۲صندوق دار (خانم)
۳مدیر تعمیرگاه(اقا)
جهت هماهنگی وتعیین وقت با شماره تلف ندرج شده در قسمت اطلاعات آگهی تماس حاصل فرمایید
نشانی:خیابان کاشانی روبروی سه راه مسکن ایران خودروی امیری


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ایران خودروی امیری در نظر داردافرادی را به همکاری دعوت نماید ۱کمک حسابدار(خانم) ۲صندوق دار (خانم) ۳مدیر تعمیرگاه(اقا) جهت هماهنگی وتعیین وقت با شماره تلف ندرج شده در قسمت اطلاعات آگهی تماس حاصل فرمایید نشانی:خیابان کاشانی روبروی سه راه مسکن ایران خودروی امیری

Rating: 5 4 out of 5 based on 262 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های یزد نمایش همه