استخدام نیروهای تاسیساتی درکلیه زمینه ها در یزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات آگهی

استخدام نیروهای تاسیساتی درکلیه زمینه های سرمایش وگرمایش وگازرسانی وغیره


تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام نیروهای تاسیساتی درکلیه زمینه های سرمایش وگرمایش وگازرسانی وغیره

Rating: 5 4 out of 5 based on 37 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تاسیسات و ساختمان نمایش همه
استخدام‌ های یزد نمایش همه