استخدام نگهبان کارگاهی و راننده با خودرو در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

استخدام نگهبان شب ساعت کاری از ۴ بعد از ظهر الی ۸ صبح ۲ نفر ساکن پردیس
استخدام راننده با ماشین جهت ایاب ذهاب و امور کارگاهی ساکن پردیس
لازم به ذکر است نگبان با ضامن معتبر و اخذ سفته قابل قبول است و سلامت کامل داشته باشد


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام نگهبان شب ساعت کاری از ۴ بعد از ظهر الی ۸ صبح ۲ نفر ساکن پردیس استخدام راننده با ماشین جهت ایاب ذهاب و امور کارگاهی ساکن پردیس لازم به ذکر است نگبان با ضامن معتبر و اخذ سفته قابل قبول است و سلامت کامل داشته باشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 248 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه