استخدام نماینده علمی در شرکت معتبر تولیدی بهداشتی و دارویی

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

شرکت معتبر تولیدی (بهداشتی – دارویی) جهت توسعه و گسترش کار در استان های خراسان – قم – مازنداران – سمنان -هرمزگان-بوشهر- مرکزی – و شهرستان کاشان نیازمند نماینده علمی و مشاور پوست می باشد.

شرایط:
الویت استخدام با افراد دارای سابقه کاری مرتبط می باشد.
مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و.. در رشته