استخدام نظافتچی در شرکت کاشانه فناوران اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/03
توضیحات آگهی

شرکت کاشانه فناوران اهواز
اصلی زیباشهرجنب بهزیستی
نیروجهت انجام امور نظافت وشستشو استخدام میکند
) نظافت وشستشو مجتمع آپارتمان ومنازل)
شرایط
داشتن سلامت جسمانی

نداشتن سابقه کیفری
این استخدام برای آقایان وخانم هامیباشد
مزایا:حقوق ثابت وبیمه تامین اجتماعی
افراددارای موتورسیکلت وساکنین پاداد.زیباشهر.یوسفی.حصیرآباد.منبع آب. دراولویت هستند


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت کاشانه فناوران اهواز اصلی زیباشهرجنب بهزیستی نیروجهت انجام امور نظافت وشستشو استخدام میکند ) نظافت وشستشو مجتمع آپارتمان ومنازل) شرایط داشتن سلامت جسمانی نداشتن سابقه کیفری این استخدام برای آقایان وخانم هامیباشد مزایا:حقوق ثابت وبیمه تامین اجتماعی افراددارای موتورسیکلت وساکنین پاداد.زیباشهر.یوسفی.حصیرآباد.منبع آب. دراولویت هستند

Rating: 5 4 out of 5 based on 89 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با نظافتچی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه