استخدام نصاب پخش وباندودزدگیر در سنندج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/01
توضیحات آگهی

به یک نصاب پخش وباندودزدگیرنیازمندیم


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نصاب پخش وباندودزدگیرنیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 142 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با نصاب نمایش همه
استخدام‌ های کردستان نمایش همه