استخدام نصاب شیشه دودی ماهرجهت کار در فروشگاه لیزر اسپرت

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/15
توضیحات آگهی

به چند نفر نصاب شیشه دودی حرفه ایی جهت کار در فروشگاه لیزر اسپرت واقع در پیچ شهرک دانشگاه نیازمندیم.
با مدیریت ساکی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند نفر نصاب شیشه دودی حرفه ایی جهت کار در فروشگاه لیزر اسپرت واقع در پیچ شهرک دانشگاه نیازمندیم. با مدیریت ساکی

Rating: 5 4 out of 5 based on 137 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با نصاب نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه