استخدام نصاب دودی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/16
توضیحات آگهی

به یک نفر نصاب دودی با ابزار کامل و حقوق درصدی در فروشگاه نیاز مندیم ٢تایم .از صبح ٨/٣٠الی١٣/٣٠. بعدظهر از ١٦/٣٠الی ٢٢


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/16
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر نصاب دودی با ابزار کامل و حقوق درصدی در فروشگاه نیاز مندیم ٢تایم .از صبح ٨/٣٠الی١٣/٣٠. بعدظهر از ١٦/٣٠الی ٢٢

Rating: 5 4 out of 5 based on 204 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با نصاب نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه