استخدام نصاب دزدگیر و دودی کار در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/01
توضیحات آگهی

به یک نفر نصاب دزدگیر مجرب و یک نفر دودی کار حرفه ای و ۲ نفر خیاط روکش صندلی و یک نفر برشکار روکش صندلی(تودوز کار)نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر نصاب دزدگیر مجرب و یک نفر دودی کار حرفه ای و ۲ نفر خیاط روکش صندلی و یک نفر برشکار روکش صندلی(تودوز کار)نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 158 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خیاط نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه