استخدام نسخه پیچ برای کار در داروخانه در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/03
توضیحات آگهی

نیاز به نسخه پیچ برای کار در داروخانه در محله نزدیک به مترو جوانمرد قصاب
آشنایی مختصر با داروها
ترجیحا آقا
داروخانه دکتر شکری


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیاز به نسخه پیچ برای کار در داروخانه در محله نزدیک به مترو جوانمرد قصاب آشنایی مختصر با داروها ترجیحا آقا داروخانه دکتر شکری

Rating: 5 4 out of 5 based on 106 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه