استخدام نرم افزار کار موبایل در دزفول

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات آگهی

تسلط به تمام برنامه هائ موبایل android ، ios جهت کار


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

تسلط به تمام برنامه هائ موبایل android ، ios جهت کار

Rating: 5 4 out of 5 based on 364 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با امنیت نرم‌افزار نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه