استخدام نجار و رنگ کار چوب ماهر در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات آگهی

به یک نفر نجار و یک نفر رنگ کار چوب در همدان نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر نجار و یک نفر رنگ کار چوب در همدان نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 167 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با رنگزن نمایش همه
استخدام‌ های همدان نمایش همه