استخدام ناخن کارورنگ کار واپیلاسون کار در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/01/23
توضیحات آگهی

به یک رنگ کار حرفه ناخن کار حرفه واپیلاسیون کار حرفه وکوتاهی کارحرفه وشنیون کار حرفه واسه کار ثابت درسالن ادینوس واقع درکوروش ١٠ عامری ترجیها ساکن کوروش یا زیتون یا فرهنگیان یا جواهری یا مناطق نزدیک کوروش نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/01/23
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک رنگ کار حرفه ناخن کار حرفه واپیلاسیون کار حرفه وکوتاهی کارحرفه وشنیون کار حرفه واسه کار ثابت درسالن ادینوس واقع درکوروش ١٠ عامری ترجیها ساکن کوروش یا زیتون یا فرهنگیان یا جواهری یا مناطق نزدیک کوروش نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 82 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آرایشگر زنانه نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه