استخدام میلنــــــــــگ تراش واقع در بندر امام خمینی ره

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
توضیحات آگهی

میلنــــــــــگ تراش
★واقع در بندر امام خمینی ره★

نیازمند نیروی کار ماهر در زمینه ثـــــابت تراش°میلنگ تراش°و….. نیازمند میباشد


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

میلنــــــــــگ تراش ★واقع در بندر امام خمینی ره★ نیازمند نیروی کار ماهر در زمینه ثـــــابت تراش°میلنگ تراش°و….. نیازمند میباشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 120 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تراشکار نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه