استخدام مکانیک خودرو در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/18
توضیحات آگهی

به مکانیک خودرو با سابقه کاری مرتبط نیازمندیم.
جهت پر کردن فرم و مصاحبه به نمایندگی مراجعه نمایید.
آدرس: میدان تپه، ابتدای جاده فرودگاه، بلوار نفت، نمایندگی سایپا صالحی.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به مکانیک خودرو با سابقه کاری مرتبط نیازمندیم. جهت پر کردن فرم و مصاحبه به نمایندگی مراجعه نمایید. آدرس: میدان تپه، ابتدای جاده فرودگاه، بلوار نفت، نمایندگی سایپا صالحی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 288 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه