استخدام مونتاژکارMDf

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/01/26
توضیحات آگهی

استخدام مونتاژ کار MDF برای کار در کارگاه


تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/01/26
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مونتاژ کار MDF برای کار در کارگاه

Rating: 5 4 out of 5 based on 95 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مونتاژ نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه