استخدام مونتاژکار ماهر لوستر در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

مونتاژکارماهر لوستر جهت کار در لوسترسازی واقع در جاده قزالحصارنیازمندیم


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

مونتاژکارماهر لوستر جهت کار در لوسترسازی واقع در جاده قزالحصارنیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 253 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مونتاژ نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه