استخدام موسسه راشد – سوپروایزر زبان در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
توضیحات آگهی

استخدام موسسه راشد – سوپروایزر زبان در مشهد
به تعدادی افراد مجرب جهت همکاری در بخش زبان به عنوان سوپروایزر در موسسه راشد در مشهد نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام موسسه راشد – سوپروایزر زبان در مشهد به تعدادی افراد مجرب جهت همکاری در بخش زبان به عنوان سوپروایزر در موسسه راشد در مشهد نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 63 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه