استخدام مهندس معمار و کارشناس HSE در بندرعباس

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/17
توضیحات آگهی

به یک نفر مهندس معماری و یک نفر کارشناس HSEبا تجربه (کارگاهی) نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر مهندس معماری و یک نفر کارشناس HSEبا تجربه (کارگاهی) نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 171 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با ایمنی نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه