استخدام مهندس متالوژی و مکانیک و یا شیمی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام مهندس متالوژی و مکانیک و یا شیمی
به مهندس متالوژی و مکانیک و یا شیمی جهت فروش در تهران نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مهندس متالوژی و مکانیک و یا شیمی به مهندس متالوژی و مکانیک و یا شیمی جهت فروش در تهران نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 180 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با شیمی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه