استخدام مهندس فنی در شركت مهندسين مشاور اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/27
توضیحات آگهی

شركت مهندسين مشاور
۱ کارشناس ارشد معماری با حداقل ۵ سال سابقه طراحی
۲ کارشناس ارشد متره و برآورد با حداقل ۵ سال سابقه طراحی
۳ کارشناس ارشد مکانیک با حداقل ۵ سال سابقه طراحی
۴ کارشناس ارشد برق با حداقل ۵ سال سابقه طراحی
۵ کارشناس ارشد سازه با حداقل ۵ سال سابقه طراحی
محل کار: اصفهان


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/27
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شركت مهندسين مشاور ۱ کارشناس ارشد معماری با حداقل ۵ سال سابقه طراحی ۲ کارشناس ارشد متره و برآورد با حداقل ۵ سال سابقه طراحی ۳ کارشناس ارشد مکانیک با حداقل ۵ سال سابقه طراحی ۴ کارشناس ارشد برق با حداقل ۵ سال سابقه طراحی ۵ کارشناس ارشد سازه با حداقل ۵ سال سابقه طراحی […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 143 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مهندس برق نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه