استخدام مهندس صنايع در مشهد شركت داروسازي

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/29
توضیحات آگهی

استخدام مهندس صنايع جهت امر برنامه ريزي و بهره وري توليددرشرکت داروسازی جهت همکاری رزومه خودرا به ادرس ایمیل شرکت ارسال کنید


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/29
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مهندس صنايع جهت امر برنامه ريزي و بهره وري توليددرشرکت داروسازی جهت همکاری رزومه خودرا به ادرس ایمیل شرکت ارسال کنید

Rating: 5 4 out of 5 based on 110 ratings.
دیدگاه کاربران