استخدام مهندسین کلیه رشته ها جهت رتبه بندی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/17
توضیحات آگهی

قابل توجه مهندسین
کلیه رشته ها جهت رتبه بندی با سابقه تا بازنشسته


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

قابل توجه مهندسین کلیه رشته ها جهت رتبه بندی با سابقه تا بازنشسته

Rating: 5 4 out of 5 based on 165 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه