استخدام منشی در مؤسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/25
توضیحات آگهی

به منشی خانم در مؤسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر(معلم)نیازمندیم.
تماس ۱۶-۲۲


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به منشی خانم در مؤسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر(معلم)نیازمندیم. تماس ۱۶-۲۲

Rating: 5 4 out of 5 based on 52 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه