استخدام منشی در دفترخدمات تهویه در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/01
توضیحات آگهی

دفترخدمات تهویه نمونه درجهت تکمیل کادراداری خود نیاز به یک خانم با روابط عمومی بالا واشنا به کامپیوتر دارد.
الزاما ساکن زیتون کارمندی.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

دفترخدمات تهویه نمونه درجهت تکمیل کادراداری خود نیاز به یک خانم با روابط عمومی بالا واشنا به کامپیوتر دارد. الزاما ساکن زیتون کارمندی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 252 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تکنسین کامپیوتر نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه