استخدام منشی خانم فروشنده جهت کار در مغازه در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

سلام به یک نفر منشی خانم برای کار در مغازه نیازمندیم
بوشهر .خیابان عالی آباد


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

سلام به یک نفر منشی خانم برای کار در مغازه نیازمندیم بوشهر .خیابان عالی آباد

Rating: 5 4 out of 5 based on 171 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه