استخدام منشی خانم در سربندر و ماهشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

لطفا مطالب را خوب بخوانید بعد تماس بگیرید
محل کار:مشاور املاک فاز۴ سربندر
ساعات کار:۹:۳۰ الی ۱۲ و ۱۷الی ۲۱:۳۰
میزان ساعات کار تاحدودی قابل تغیر است
میزان حقوق:پس از مصاحبه حضوری میزان حقوق مشخص میشود
کار منشی جواب دادن تلفن و یاداشت کردن فایل های مراجعه کننده در دفتر است
با توجه به فصل زمستان میزان مراجعه مشتر ی بسیار کم است بنابراین کار بسیار راحت میباشد
اینترنت پرسرعت


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

لطفا مطالب را خوب بخوانید بعد تماس بگیرید محل کار:مشاور املاک فاز۴ سربندر ساعات کار:۹:۳۰ الی ۱۲ و ۱۷الی ۲۱:۳۰ میزان ساعات کار تاحدودی قابل تغیر است میزان حقوق:پس از مصاحبه حضوری میزان حقوق مشخص میشود کار منشی جواب دادن تلفن و یاداشت کردن فایل های مراجعه کننده در دفتر است با توجه به فصل […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 901 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه