استخدام منشی خانم در مغازه سفره عقد ترنم در دزفول

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/01
توضیحات آگهی

به یک منشی خانم جهت کار در مغازیه سفره عقد ترنم واقع در پاساژ سعید طبقه همکف نیازمندیم.
شرایط استخدام:
۱ ــ ساکن دزفول باشد.
۲ــ از بیان خوبی برخوردار باشد و مسلط به فارسی باشد.
۳ــ دانشجو و متاهـــــل نباشد.
۴ــ از زیبایی نسبی برخوردار باشد.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک منشی خانم جهت کار در مغازیه سفره عقد ترنم واقع در پاساژ سعید طبقه همکف نیازمندیم. شرایط استخدام: ۱ ــ ساکن دزفول باشد. ۲ــ از بیان خوبی برخوردار باشد و مسلط به فارسی باشد. ۳ــ دانشجو و متاهـــــل نباشد. ۴ــ از زیبایی نسبی برخوردار باشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 125 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه