استخدام منشی خانم در نمایشگاه کابینت در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

سلام
به یک خانم و آقا جهت کار در نمایشگاه کابینت نیازمندیم
لطفا فقط اشخاصی که جویای کار و نیازمند کار هستند تماس بگیرند


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

سلام به یک خانم و آقا جهت کار در نمایشگاه کابینت نیازمندیم لطفا فقط اشخاصی که جویای کار و نیازمند کار هستند تماس بگیرند

Rating: 5 4 out of 5 based on 337 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه