استخدام تعدادی پیک موتوری جهت توزیع روزنامه در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
توضیحات آگهی

به تعدادی پیک موتوری جهت توزیع روزنامه در ساعات ابتدایی صبح نیازمندیم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعدادی پیک موتوری جهت توزیع روزنامه در ساعات ابتدایی صبح نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 63 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پیک موتوری نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه