استخدام منشی خانم در غذا پخت شهسرا در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
توضیحات آگهی

ب یک نفر منشی خانوم در غذا پخت شهسرا نیازمندیم.ترجیحا دارای ظاهری اراسته و مجرد باشد.تماس فقط جواب داده میشود.با حقوق مکفی
کیان اباد بین ۱۶ و ۱۷ غربی بیرون بر شهسرا


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ب یک نفر منشی خانوم در غذا پخت شهسرا نیازمندیم.ترجیحا دارای ظاهری اراسته و مجرد باشد.تماس فقط جواب داده میشود.با حقوق مکفی کیان اباد بین ۱۶ و ۱۷ غربی بیرون بر شهسرا

Rating: 5 4 out of 5 based on 327 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه